راهنمای انتخاب فرش

CARPET SELECTION GUIDE

مشاوره هوشمند فرشستان

اما چطور می توان با مشاور هوشمند فرشستان کار کرد؟

- از منوی وبسایت، گزینه مشاوره هوشمند را انتخاب کنید.

- مشابه مثال، شماره موبایل خود را در کادر وارد کنید و سپس روی ( مرحله بعد) کلیک کنید.

- کد چهار رقمی از شماره 1000596446 برای شما ارسال می‌شود.

- کد را در کادر مربوطه وارد کنید و سپس روی (مرحله بعد) کلیک کنید.

- تراکم (های) عرضی (شانه) فرش را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید. اگر در این زمینه به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، صفحه "منظور از شانه در فرش ماشینی چیه؟" را مطالعه کنید. روی (مرحله بعد) کلیک کنید.

- نسبت به بودجه خود، یکی از گزینه‌های (مقرون به صرفه) یا (همه قیمت‌ها) را انتخاب کرده و روی (مرحله بعد) کلیک کنید.

- نوع رنگ‌بندی و همچنین رنگ (های) زمینه فرش را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کرده و روی ( مرحله بعد) کلیک کنید.

- طرح فرش را از بین گزینه‌های موجود انتخاب کرده و روی (مرحله بعد) کلیک کنید. اگر دوست دارید در مورد فرش خلوت یا فرش شلوغ، بیشتر بدانید روی لینک‌های موجود در همین خط کلیک کنید.

- یک یا چند مورد از اندازه‌های استاندارد و رایج فرش را انتخاب کرده و با کلیک روی ( مشاهده نتایج) از بین فرش‌هایی که مطابق سلیقه شماست، انتخاب خود را انجام دهید.

مشاوره هوشمند